Wedstrijdreglement

De wedstrijden worden door scheidsrechters van spelende teams gefloten.

Alle teams leveren een scheidsrechter en worden verzocht een beachvolleybal mee te nemen.

Er wordt gespeeld op een veld van 8 bij 16 meter. Het aantal spelers is 3 per team, maar indraaien mag.
Het eerstgenoemde team op het wedstrijdformulier begint met serveren.

In principe gelden de reguliere NeVoBo-regels, maar met een paar beachwijzigingen. Zie de Spelregels.
Elke wedstrijd bestaat uit 2 sets van 12,5 minuut elk. Het begin- en eindsignaal van de wedstrijd, en het wisselen van speelhelft worden door een geluidssignaal aangegeven. De rally wordt daarbij níet afgemaakt. Per set wordt doorgeteld, ook na 21 punten.

Indien een team binnen 5 minuten na het beginsignaal niet klaar staat om aan de wedstrijd te beginnen, heeft dat team de wedstrijd verloren met 21-0, 21-0.

De scheidsrechter beslist. Bij alle andere eventueel voorkomende gevallen beslist de organisatie. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding/organisatie.

Na afloop van de wedstrijd levert de scheidsrechter het wedstrijdformulier meteen in.

Elke gewonnen set levert een punt op. Een gelijkspel levert een half punt op. Het team met de meeste setpunten wint. Bij gelijke stand telt het onderlinge resultaat. Helpt dat niet, dan geldt het totale standensaldo. Daarna wordt het loten.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden na de poulewedstrijden (halve) finales gespeeld. Kijk daarvoor op het wedstrijdoverzicht op de dag zelf.