Volleyballen betaald uit het Kindpakket Druten

Volleyballen betaald uit het Kindpakket Druten

De gemeente Druten steunt Leergeld met een subsidie waardoor zij in staat zijn om alle gezinnen met een aantoonbaar inkomen onder de 120% van het bijstandsniveau te helpen. In samenwerking met de gemeente Druten en Leergeld 2stromenland is besloten het kindpakket van Druten nog beter te maken dan dat het was!

Waarom een Kindpakket?

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een computer aanschaffen voor school. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen dit kunnen doen maar niet elke ouder kan dit betalen.
Daarom heeft de gemeente Druten het Kindpakket ontwikkeld samen met Stichting Leergeld2stromenland.
 
Wie kunnen het aanvragen?
Voor kinderen in de gemeente Druten van 4 t/m 17 jaar die opgroeien in een gezin met een inkomen lager dan 120 % van het wettelijk sociaal minimum. Maar ook als u van weekgeld moet leven..
 
Wat kan misschien vergoed worden?
. contributie sportvereniging
. sportkleding/materiaal
. cultuur
. sociale activiteiten
. deelname aan vakantieweek
. dans, theater
. bijzondere schoolkosten (zoals buitenschoolse activiteiten, schoolmateriaal voor kinderen
  in het voortgezet onderwijs tot 18 jaar)
. Diverse schoolkosten basisonderwijs
. Vervoer met de bus van en naar de zwemles
. een laptop voor alle kinderen in het middelbaar onderwijs    
. een 2e hands computer voor kinderen in het basisonderwijs
. Indien noodzakelijk bijlessen.
. Buitenlandreizen en uitwisselingen, eventueel ID kaart
 
Er zijn grenzen aan de hoogte van de bedragen. Er zijn bepaalde maxima.
Medewerkers van St. Leergeld2stromenland