Vertrouwenspersoon

Binnen de vereniging hebben we huis/gedragsregels en een pestprotocol en als lid van de vereniging verbind je je hieraan wanneer je bij ons sport.

Daarnaast kan je bij zaken die in het team spelen en waar je met elkaar en de trainer of coach niet uitkomt altijd in gesprek gaan met diverse commissies en het bestuur om samen tot een oplossing te komen als het gaat om verschil van inzicht, roosters of teamindeling en aanverwante zaken.

Een vertrouwenspersoon is iemand waarbij je binnen de vereniging terecht kan voor hulp, advies, ondersteuning en een luisterend oor wanneer er iets erg is gebeurd met jou of een teamgenoot waarover je moeilijk kan praten met je teamleden, trainer of het bestuur.

Hierbij gaat het met name over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag van iemand anders binnen de vereniging.

Binnen de vereniging is hiervoor een vertrouwenspersoon aangesteld. Hélène Sieljes.

Hélène heeft ruime ervaring in het bieden van een professioneel luisterend oor, ondersteuning , en advisering om een probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. En waar nodig kan zij doorverwijzen naar het vertrouwenspunt sport van NEVOBO of een externe instantie. Dit gaat uitsluitend met instemming van betrokkene. We hopen dat we hiermee bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden wanneer er sprake is van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.

Hélène is bereikbaar via de mail of per telefoon: 06-30332760