Pesten

pestenHet pestprotocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is, over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding van de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken. We hopen dat het protocol de verenigingen zal helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken en om invulling te geven aan een pestbeleid binnen de club. Net als met alle andere onderwerpen die te maken hebben met een Veilig Sportklimaat, is het, om resultaat te bereiken, belangrijk om met elkaar afspraken te maken over de inhoud van zo’n beleid. Over hoe het beleid binnen de vereniging gestalte krijgt en wie op wat voor moment verantwoordelijk is, of het aanspreekpunt is.

Download (PDF, 42KB)