Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging ATALANTE

1.         Doel.

De vereniging stelt zich ten doel om voor haar leden die voorwaarden te creëren waardoor die leden met plezieren op hun individueel niveau de volleybalsport kunnen beoefenen. Dit onder de beperkingen die een teamsport met zich meebrengt (er dient een compleet team op dat niveau gevormd te kunnen worden.

2.         Middelen.

De vereniging tracht het doel te bereiken door:

1. het beleid te richten op zowel sportieve als op sociale/recreatieve aspecten en daar een balans in aan te brengen, rekening houdend met het niveau van een team.

2. een structuur na te streven waardoor leden per seizoen door kunnen stromen naar een team van hun niveau van dat moment. Dit kan zowel een hoger als een lager niveau zijn.

3. een klimaat na te streven binnen de vereniging waarbij op sociaal gebied er naast een binding tussen de leden van een team ook een grote binding met de vereniging bestaat. Uitgangspunt hierbij is dat alle leden, naast het beoefenen van de volleybalsport op zich, zich bereid verklaren een actieve bijdrage te leveren aan het algemene verenigingsbelang, ieder voor zich zal een bepaalde taak op zich moeten nemen als individu of in teamverband. Bij tegenstrijdigheid van belangen tussen vereniging en een team, prevaleert het vereni­gingsbelang.