Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit de volgende functies/personen:

Voorzitter
Roel van de Berg

Bestuurslid
Ruud Booij

Klachtenfunctionaris
Anneke Pieterse

Ledenadministratie
Trudy van Ooijen

Penningmeester
Cathelijn van Koolwijk

Technische Commissie
Monique Lintsen en Werner Basten

Jeugdcommissie
Monique van de Beeten

Overige contactpersonen
Sponsoren: Bertran Laurant