Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit de volgende functies/personen:

Voorzitter
Roel van den Berg

Secretaris
Ike Span

Penningmeester
Cathelijn van Koolwijk

Bestuurslid
Monique Lintsen
Ruud Booij

Overige contactpersonen

Klachtenfunctionaris
Anneke Pieterse

Ledenadministratie
Trudy van Ooijen

Technische Commissie
Monique Lintsen en Werner Basten

Jeugdcommissie
Monique van de Beeten</